Programe specializare 2018

În baza prevederilor Ordinului M.S. nr. 613/2013 Ministerul Sănătății organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti programe de specializare numai pentru asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de pediatrie în specialităţile: Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Balneo-fizioterapie, Nutriţie şi dietetică şi Igienă şi sănătate publică. 

 

Înscrierile la noul program de specializare, pentru anul 2018, se realizează în perioada 1 august 2017 – 30 septembrie 2017, iar unităţile sanitare publice sau private interesate pot trimite pe adresa de e-mail asistentimed@snspms.ro, următoarele documente:

Repartiţia participanţilor pe centre de pregătire va fi afişată pe site-ul menţionat mai sus.

După repartizare, dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant se va depune la o data şi la o locaţie care vor fi anunţate ulterior Dosarul va cuprinde următoarele documente în copie:

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul instituţiei (www.snspms.ro). până la data de 01.08.2017