Programe de specializare pentru asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie

Asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie încadraţi pe posturi în specializările Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Balneo-fizioterapie, Nutriţie şi dietetică şi Igienă şi sănătate publică pot obţine recunoaşterea specializărilor în care lucrează.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti a trimis filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România o adresă în acest sens.

„În conformitate cu prevederile art. 11 din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613 din 09.05.2013, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile sanitare publice şi private au obligaţia să asigure participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi de pediatrie încadraţi pe posturi în specializările: Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Balneo-fizioterapie, Nutriţie şi dietetică şi Igienă şi sănătate publică”, se precizează în document.

Programele de specializare sunt organizate la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierea la programele de specializare în anul de învăţământ 2014-2015 se face numai prin solicitarea scrisă a unităţii sanitare interesate adresată, până la data de 1.09.2014, Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (fax 021/2556445).

Informaţii suplimentare se obţin la telefon: 021/2556551 şi pe site-ul www.snspms.ro.”