Programe de specializare 2015

Vă informăm că Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, organizează la nivel naţional, în anul de învăţământ 2015-2016, programe de specializare pentru asistenţi medicali generalişti şi asistenṭi medicali de pediatrie, în conformitate cu Prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 11 din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de baza de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 613 din 09.05.2013, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile sanitare publice şi private au obligaţia să asigure participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi de pediatrie încadraţi pe posturi în specializările: Radiologie-imagistica medicală, Laborator, Balneo-fîzioterapie, Nutriţie şi dietetică şi Igienă şi sănătate publică.

Înscrierea se face numai prin solicitarea scrisă a unităţii sanitare interesate adresată, până în data de 01.09.2015, Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (fax:021/255.64.45).

Mai multe detalii referitoare la programele de specializare se pot obţine  pe site-ulwww.snpms.ro.