Precizări referitoare la cursurile de revalorizare

Prin cursurile de revalorizare prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Ministrului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014, avizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  formarea inițială de asistent medical generalist,

 dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, devine conformă cu formarea prevăzută de Directiva  55/2013/UE  de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

În urma acestor cursuri, formarea asistenților medicali generaliști dobândită anterior  datei de 1 ianuarie 2007, va îndeplini cerinţele minime prevăzute de  directiva  europeană în vigoare,  și astfel se va facilita  recunoaşterea automată a acestei calificări în Statele Membre UE, pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale.

Precizări

OAMGMAMR