În atenția candidaților la examenul de grad principal 2019

Vă comunicăm că în zilele de 24 şi 25 octombrie 2019 se va desfăşura a doua etapă a examenului de grad principal sesiunea 2019, respectiv testul-grilă de verificare a cunoştinṭelor pentru candidaṭii ale căror dosare au fost declarate admise, astfel: 


– asistenṭii medicali generalişti – 24 octombrie 2019, Școala Postliceală Sanitară  “Dimitrie Cantemir” Tg-Mureş, str. Bodoni Sandor nr. 3-5, sălile A02 și A03 și A13;
– celelalte specialităṭi – 25 octombrie 2019, Școala Postliceală Sanitară  “Dimitrie Cantemir” Tg-Mureş, str. Bodoni Sandor nr. 3-5, sala A02.

Conform prevederilor art. 33(2) din Normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal  “Candidaṭii au acces în sălile de susṭinere a testului grilă între orele 8,30 si 8,45 pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.”