În atenția candidaților la examenul de grad principal 2019

Vă comunicăm că la sediul filialei s-a afişat lista candidaṭilor declaraṭi “ADMIS” în prima etapă a examenului de grad principal – sesiunea octombrie 2019,  în conformitate cu prevederile art. 20 alin 3 al al Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1137/ 2018.
Candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost declarate RESPINSE pot depune contestaţii  în termen de 24 de ore de la data afişării iar soluţionarea se face în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Comisia Locală de Examen Mureș.