În atenția candidaților la examenul de grad principal 2015

Vă comunicăm că în zilele de 29 şi 30 octombrie 2015 se va desfăşura a doua etapă a examenului de grad principal sesiunea 2015, respectiv testul-grilă de verificare a cunoştinṭelor pentru candidaṭii ale căror dosare au fost declarate admise, astfel:


– asistenṭii medicali generalişti – 29 octombrie 2015, Liceul Tehnologic “Ion Vlasiu” Tg-Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 62;
– celelalte specialităṭi – 30 octombrie 2015, SCJU Tg-Mureş, Amfiteatrul 1.
Conform prevederilor art. 23 din Normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal sesiunea 2015 “Candidaṭii au acces în sălile de susṭinere a testului grilă între orele 8,30 si 8,45 pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.”