Cursuri de calificare infirmiere

Vă comunicăm demararea unei noi serii de cursuri de calificare infirmiere

Înscrierile se fac până la data de 15 septembrie 2020.

Dosarele se depun la sediul OAMGMAMR filiala Mureș, din Tg-Mureș, str. Fragilor nr. 7 ,ȋn zilele de luni până joi ,ȋntre orele 7-15 și vor conține:

 

  1. Dosar plic
  2. Cerere de inscriere (descarcă aici)
  3. Copie după actul de identitate
  4. Copie după actele de studii
  5. Adeverinţă apt pentru formare profesională (medic de familie sau medicina muncii)
  6. Copie certifcat de naștere și certificat de căsătorie (dacă este cazul)