Cursuri de calificare infirmiere

Vă comunicăm demararea unei noi serii de cursuri de calificare infirmiere  la sediul OAMGMAMR Mureș. 

Perioada de desfășurare va cursurilor va fi stabilită în funcție de gradul de ocupare a locurilor disponibile.

Dosarele se depun la sediul OAMGMAMR filiala Mureș, din Tg-Mureș, str. Fragilor nr. 7 și vor conține:

Dosar plic
Copie după actul de identitate
Copie după actele de studii
Adeverinţă apt pentru formare profesională (medic de familie sau medicina muncii)
Copie certifcat de naștere și certificat de căsătorie (dacă este cazul)
Taxă curs – 600 ron

 

  1. Dosar plic
  2. Copie după actul de identitate
  3. Copie după actele de studii
  4. Adeverinţă apt pentru formare profesională (medic de familie sau medicina muncii)
  5. Copie certifcat de naștere și certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  6. Taxă curs – 600 ron