Certificate grad principal sesiunile 2011, 2013, 2015, 2016

Vă informăm că certificatele de absolvire a examenului de grad principal sesiunile 2011, 2013, 2015, 2016 se eliberează doar titularului certificatului sau persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială.

Titularul sau persoana împuternicită în acest sens se vor legitima cu BI/CI valabil.

Solicitantul poate ridica documentul de la sediul central al OAMGMAMR din  Calea Griviței nr. 77, sector 1, București, conform următorului program de lucru:

Luni, Marti, Miercuri, Joi – orele 08.00-16.30

Vineri – orele 08.00-14.30