Certificate de grad principal sesiunea 2018

Începând cu data de 07 ianuarie 2019 ( în zilele de luni, orele 9-13 sau 15-17) se eliberează certificatele de grad principal pentru membrii OAMGMAMR care au promovat examenul  în sesiunea 2018.   Documentul se eliberează pe baza cărţii de identitate,  titularilor sau persoanelor împuternicite de către aceştia prin procură notarială.