Certificate de grad principal sesiunea 2017

În perioada 03 ianuarie-19 martie 2018 ( în zilele de luni, orele 9-13 sau 15-17) se eliberează certificatele de grad principal pentru membrii OAMGMAMR care au promovat examenul  în sesiunea 2017.  Documentul se eliberează pe baza cărţii de identitate,  titularilor sau persoanelor împuternicite de către aceştia prin procură notarială.

După data de 19 martie 2018 certificatele de grad principal sesiunea 2017 vor putea fi ridicate de către absolvenți de la OAMGMAMR Central, calea Griviței nr. 77, sector 1, București.