Aviz anual 2022

Vă aducem la cunoștință că din data de 04 octombrie 2021 vom începe eliberarea avizelor pentru anul 2022. 

Avizul anual se eliberează în  30 zile lucrătoare de la data prezentării dosarului complet.

În cazul membrilor OAMGMAMR care, la data solicitării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2021, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării /a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului.

Descarcă și citește Hotărârea nr. 5/11.03.2020 privind acordarea avizului anual

 

 

– Cerere tip (descarcă aici)

– Copie asigurare malpraxis care să acopere perioada 01.01.2022-31.12.2022

–  Copia buletinului de identitate

– Raport per salariat din REVISAL semnat și ștampilat, datat, emis în luna curentă
– 30 credite obținute în anul 2021 (copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online)
– Dovada plății cotizației (1% din salariul de încadrare din REVISAL*12 luni) pe anul 2022 se poate efectua  cu cardul bancar la POS-ul din incinta filialei, prin virament bancar sau depunere în contul IBAN:RO04BRDE270SV90106522700 -BRD Tg.-Mureș

 

– cerere tip (descarcă aici)

– copia asigurării malpraxis care să acopere perioada 01.01.2022-31.12.2022,

– copia buletinului/cărții de identitate

– 30 credite obținute în anul 2021 (copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online)

 

Reprezentanți OAMGMAMR:

SCJU Tg.-Mureș: 

Fărcaș Ileana – telefon contact 0731316723

SCJ Mureș:

Iakob Claudia-Cornelia – telefon contact 0722693771

Cridon Gheorghe –  telefon contact 0731316734

Spital Reghin:

Ilovan Adriana-Luminița – telefon contact 0731316730

Maior Ildiko-Gabriela – telefon contact 0731316727

Spital Luduș: 

Chișu Maria-Magdalena – telefon contact 0731316726

Spital Târnăveni: 

Opriș Angela-Mirela – telefon contact 0731316735

Spital Sighișoara:

Teșculă Nicolae – telefon contact 0731316739

 

 

Președinte OAMGMAMR Mureș,
Király Tünde-Matild