Aviz anual 2021

Vă aducem la cunoștință că din data de 05 octombrie 2020 vom începe eliberarea avizelor pentru anul 2021 iar activitatea se va desfășura online

În cazul membrilor OAMGMAMR care, la data solicitării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2020, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării /a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

 

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului.

 

Descarcă și citește Hotărârea nr. 5/11.03.2020 privind acordarea avizului anual

 

Solicitantul va transmite un singur email (care  să conțină obligatoriu la subiect numele și prenumele – aviz anual 2021  ) care va conține toate documentele SCANATE, numai de pe e-mailul titularului de drept, unde va primi, după verificare – scanat, avizul anual.

 

ATENTIE: Toate solicitarile si documentele transmise pe e-mailul filialei vor fi inregistrate numai de LUNI pana JOI, in intervalul 07.00-15.00.

Tot ce se transmite in afara intervalului mai sus mentionat va fi inregistrat cu ziua urmatoare lucratoare.

 

Avizul anual de liberă practică se va elibera numai dacă sunt îndeplinite condițiile conform legislatiei in vigoare.

In cazul în care una din condiții nu este indeplinită dosarul/e-mailul se consideră respins (titularul va primi e-mail de respingere), reluându-se procedura la cererea solicitantului după completarea dosarului – se va transmite un nou e-mail, cu toate documentele.

 

– Cerere tip (descarca aici)

– Copie asigurare malpraxis care să acopere perioada 01.01.2021-31.12.2021

–  Copia buletinului de identitate

– Raport per salariat din REVISAL semnat și ștampilat, datat, emis în luna curentă
– 30 credite obținute în anul 2020 (copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online)
– Dovada plății cotizației (1% din salariul de încadrare din REVISAL*12 luni) pe anul 2021 se va efectua prin virament bancar sau depunere în contul IBAN:RO04BRDE270SV90106522700 -BRD Tg.-Mureș

 

– cerere tip (descarcă aici)

– copia asigurării malpraxis care să acopere perioada 01.01.2021-31.12.2021,

– copia buletinului/cărții de identitate

– 30 credite obținute în anul 2020 (copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online)

 

Reprezentanți OAMGMAMR:

SCJU Tg.-Mureș: 

Fărcaș Ileana – telefon contact 0731316723

SCJ Mureș:

Iakob Claudia-Cornelia – telefon contact 0722693771

Cridon Gheorghe –  telefon contact 0731316734

Spital Reghin:

Ilovan Adriana-Luminița – telefon contact 0731316730

Maior Ildiko-Gabriela – telefon contact 0731316727

Spital Luduș: 

Chișu Maria-Magdalena – telefon contact 0731316726

Spital Târnăveni: 

Opriș Angela-Mirela – telefon contact 0731316735

Spital Sighișoara:

Teșculă Nicolae – telefon contact 0731316739

 

 

Președinte OAMGMAMR Mureș,
Király Tünde-Matild