Aviz anual 2020

Vă aducem la cunoștință că din data de 04 noiembrie 2019 vom începe eliberarea avizelor pentru anul 2020.

În acest sens vă informăm că:
•  asistenții medicali angajați angajati in sectorul  de stat sau privat, cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată vor prezenta:
– Cerere tip (descarca aici )

– copia buletinului/cărții de identitate
– Copie asigurare malpraxis care să acopere perioada 01.01.2020-31.12.2020
– Raport per salariat din REVISAL semnat și ștampilat, datat, emis în luna curentă
– 30 credite obținute în anul 2019 (copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online)
–Plata cotizației (1% din salariul de încadrare*12 luni) pe anul 2020

– cu card, la POS-ul din incinta sediului filialei

– prin virament bancar sau depunere în contul IBAN:RO04BRDE270SV90106522700 -BRD Tg.-Mureș

 

– cerere tip (descarca aici)

– copia asigurării malpraxis care să acopere perioada 01.01.2020-31.12.2020,

– copia buletinului/cărții de identitate

– 30 credite obținute în anul 2019 (copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online)

 

Reprezentanți OAMGMAMR:

SCJU Tg.-Mureș: 

Fărcaș Ileana – telefon contact 0731316723

Maior Ildiko-Gabriela – telefon contact 0731316727

SCJ Mureș:

Iakob Claudia-Cornelia – telefon contact 0722693771

Cridon Gheorghe –  telefon contact 0731316734

Spital Reghin:

Ilovan Adriana-Luminița – telefon contact 0731316730

Spital Luduș: 

Chișu Maria-Magdalena – telefon contact 0731316726

Spital Târnăveni: 

Opriș Angela-Mirela – telefon contact 0731316735

Spital Sighișoara:

Teșculă Nicolae – telefon contact 0731316739

Președinte OAMGMAMR Mureș,
Király Tünde-Matild