Aviz anual 2020

Vă reamintim că din data de 04 noiembrie 2019 vom începe eliberarea avizelor pentru anul 2020.

Avizul anual 2020 se eliberează în 5 (cinci) zile lucrătoare de la data prezentării dosarului complet.

În acest sens vă informăm că:
•  asistenții medicali angajați angajati in sectorul privat, cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată vor prezenta:
1.Cerere tip (descarca aici)

2. Copia buletinului/cărții de identitate

3. Copie asigurare malpraxis care să acopere perioada 01.01.2020-31.12.2020

4Raport per salariat din REVISAL semnat și ștampilat, datat, emis în luna curentă

5. 30 credite obținute în anul 2019 (copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online)

6. Copia Certificatului de Membru

7. Cotizația anuală (1% din salariul de încadrare*12 luni) pe anul 2020

– cu card, la POS-ul din incinta sediului filialei

– prin virament bancar sau depunere în contul IBAN:RO04BRDE270SV90106522700 -BRD Tg.-Mureș

 

– cerere tip (descarca aici)

– copia asigurării malpraxis care să acopere perioada 01.01.2020-31.12.2020,

– copia buletinului/cărții de identitate

– 30 credite obținute în anul 2019 (copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online)

Reprezentanți OAMGMAMR:

SCJU Tg.-Mureș: 

Fărcaș Ileana – telefon contact 0731316723

Maior Ildiko-Gabriela – telefon contact 0731316727

SCJ Mureș:

Iakob Claudia-Cornelia – telefon contact 0722693771

Cridon Gheorghe –  telefon contact 0731316734

Spital Reghin:

Ilovan Adriana-Luminița – telefon contact 0731316730

Spital Luduș: 

Chișu Maria-Magdalena – telefon contact 0731316726

Spital Târnăveni: 

Opriș Angela-Mirela – telefon contact 0731316735

Spital Sighișoara:

Teșculă Nicolae – telefon contact 0731316739

Președinte OAMGMAMR Mureș,
Király Tünde-Matild