Aviz anual 2019

Vă aducem la cunoștință că din data de 13 noiembrie 2018 vom începe eliberarea avizelor pentru anul 2019.


În acest sens vă informăm că:
•  asistenții medicali angajați la CMI, asistenții medicali de farmacie și cei cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată vor prezenta:
– Cerere tip (descarcă aici)
– Copie asigurare malpraxis care să acopere perioada 01.01.2019-31.12.2019
– Raport per salariat din REVISAL semnat și ștampilat, datat, emis în luna curentă
– 30 credite obținute în anul 2018 (copia/copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online)
–Plata cotizației (1% din salarul de încadrare*12 luni) pe anul 2019-se face prin virament bancar sau depunere în contul IBAN: RO04BRDE270SV90106522700 -BRD Tg.-Mureș

•  asistenții medicali angajați în unitățile sanitare de stat vor preda copia asigurării malpraxis care să acopere perioada 01.01.2019-31.12.2019, copia buletinului/cărții de identitate și copia/copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor online reprezentanților OAMGMAMR din unitatea sanitară unde sunt angajați.

Reprezentanți OAMGMAMR:

SCJU Tg.-Mureș: 

Fărcaș Ileana – telefon contact 0731316723

Maior Ildiko-Gabriela – telefon contact 0731316727

SCJ Mureș:

Iakob Claudia-Cornelia – telefon contact 0722693771

Cridon Gheorghe –  telefon contact 0731316734

Spital Reghin:

Ilovan Adriana-Luminița – telefon contact 0731316730

Spital Luduș: 

Chișu Maria-Magdalena – telefon contact 0731316726

Spital Târnăveni: 

Opriș Angela-Mirela – telefon contact 0731316735

Spital Sighișoara:

Teșculă Nicolae – telefon contact 0731316739

 

Președinte OAMGMAMR Mureș,
Király Tünde-Matild