Adeverinṭe definitive examen grad principal 2013

In perioada 03.09.2015-30.10.2015 se vor elibera Adeverintele de confirmare in gradul principal – sesiunea 2013, la sediul   OAMGMAMR Filiala Mureş, pe baza cărṭii de identitate si a semnăturii titularului.

 

Adeverinṭele  care nu sunt ridicate până la data de 30.10.2015 vor fi returnate, urmând  ca persoanele titulare să le ridice de la Ministerul Sănătăṭii– Direcṭia Generală de Resurse Umane, Juridic şi Contencios.