Vă informăm

Vă informăm că în conformitate cu art. 1 al Hotărârii nr. 4/21.03.2014 a Consiliului Naṭional al Ordinului Asistenṭilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenṭilor Medicali din România,

“ Creditele acumulate în cursul anului 2014 de către membrii Ordinului Asistenṭilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenṭilor Medicali din România, nu se vor reporta pentru anul 2015″.

Textul integral al documentului mai sus menṭionat poate fi consultat la secṭiunea “Legislaṭie”.