Rezultate examen grad principal sesiunea 2016

Lista rezultate finale – asistenṭi medicali generalişti

Lista rezultate finale – alte specialităṭi

„Certificatul de grad principal se eliberează de către OAMGMAMR candidaţilor promovaţi, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pe această perioadă şi pentru situaţii deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), preşedinţii filialelor OAMGMAMR pot elibera, la cerere, candidaţilor promovaţi adeverinţe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obţinută şi perioada de valabilitate a adeverinţei.”, precizează Metodologia de organizare si desfășurare a examenului de grad principal 2016.

În urma promovării examenului, la titulatura oficială a candidaţilor se va adăuga cuvântul „principal”.

Potrivit Programului Național de Educație Medicală Continuă, toți cei care au promovat examenul de grad principal obțin 10 credite EMC.