Exercitarea profesiei

FORMULARE TIP

 

REATESTARE PROFESIONALĂ

 

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR

Documentele necesare 

1. Descarcă Cerere- tip

2. Descarcă Model adeverinta angajator

3. Descarcă documentele necesare pentru:

3.1.Titluri-de-calificare-de-Asistent-Medical-Generalist-pentru-care-NU-se-cere-experienta-profesionala

3.2.Titluri-de-calificare-de-Asistent-Medical-Generalist-pentru-care-SE-CERE-experienta-profesionala

3.3. Alte-titluri-de-calificare-de-asistent-medical

3.4. Titlul-de-calificare-Moasa-pentru-care-NU-se-cere-experienta-profesionala

3.5.Titlul-de-calificare-de-Asistent-medical-de-Obstetrica-Ginecologie-OG-pentru-care-SE-CERE-experienta-profesionala

3.6. Dovada achitării taxei de 100 RON (conform Hotărârii Consililui Național al OAMGMAMR nr. 32/2016http://www.oamr.ro/hotararea-nr-322016-privind-stabilirea-unor-taxe-pentru-eliberarea-unor-documente-solicitate-de-catre-membrii-sau-nemembrii-oamgmamr/

 

EXAMEN GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2016

Calendar organizare și desfășurare examen grad principal 2016

 

IMPORTANT pentru candidaţii la examenul de GRAD PRINCIPAL sesiunea 2016:

CAPITOLUL IV. Înscrierea candidaţilor.
Art. 19 (1) La examenul de grad principal, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
– liceu sanitar;
– şcoală postliceală sanitară;
– colegiu medical universitar;
– facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe;

b) fac dovada unei experiențe profesionale cumulată de minim 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă și cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;
c) au achitat suma de participare la examen (120 RON). Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, GARANTI BANK-SUCURSALA MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984. Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2016”

 

ATENŢIE! Solicitaţi angajatorilor sau foştilor angajatori, ca pe adeverinţele ce le vor elibera în acest sens să fie trecută norma de lucru (întreagă/8 ore/zi sau parţială/nr. ore/zi) precum și perioadele de concedii medicale /creștere/ îngrijire copil; concediile fără plată; suspendarea contractului de muncă etc.