ANUNȚ IMPORTANT – examen grad principal 2016

IMPORTANT pentru candidaţii la examenul de GRAD PRINCIPAL sesiunea 2016:

 

CAPITOLUL IV. Înscrierea candidaţilor.
Art. 19 (1) La examenul de grad principal, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
– liceu sanitar;
– şcoală postliceală sanitară;
– colegiu medical universitar;
– facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe;

b) fac dovada unei experiențe profesionale cumulată de minim 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă și cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;
c) au achitat suma de participare la examen (120 RON). Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, GARANTI BANK-SUCURSALA MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984. Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2016”

Inscrierile la examen se fac in perioada 19.10-07.11.2016, pentru toate specialitatile, la sediul filialei OAMGMAMR Mureş.

ATENŢIE! Solicitaţi angajatorilor sau foştilor angajatori, ca pe adeverinţele ce le vor elibera în acest sens să fie trecută norma de lucru (întreagă/8 ore/zi sau parţială/nr. ore/zi) precum și perioadele de concedii medicale /creștere/ îngrijire copil; concediile fără plată; suspendarea contractului de muncă etc.